FLEXPRO MODESLIGA 2013 (KEPONG ZONE) MATCH DAY 4 (VIDEO)


FlexPro Modesliga 2013 (Kepong Zone) Match Day 4 Feature Match (Sungai Buloh Photo VS The FlexPro)

Match 1 (NELSON OON HOE KEAT & TEE EE MIN (F) VS AI WEI JIAN & CHAN MEI YAN (F))

Match 2 (SIEW YOKE HEE & CHOONG YOON FOOK VS CHUA KEN SENG & NG INN SING)

Match 3 (CHAI SOON FATT & GAN CHYE HSIANG VS MOH ARDI LEO & CHONG KOK HUI)

Match 4 (MAH JUN LOONG & FONG WAI KEONG VS CHOO YAO JIUN & LIN YEET SIANG)

Match 5 (WOON KOK LEONG & TAN KHIM LIM VS KHOO CHIN SIONG & DANIEL AI)

To watch the action kindly click on this link Modesliga YouTube Channel

Enjoy...

Where modes is our priority

No comments:

Post a Comment